Rytas nenorimas

Komentarai · 1535 Views

Apie rytą, kuris išaušta netikėtai ir nelauktai, ypač šaltą pirmadienio rytą

Kiekvienas rytas yra sunkus. Tačiau pirmadienio rytas nepalyginamai sunkesnis.

Komentarai