Dr Gary Roberts:

Komentarai · 162 Views

Prezentacja Dr Gary Roberts:
Chodzi o to, że można sobie wyobrazić układ odrastania włosów, który daje różne strategie odrastania włosów.
https://skatafka.com/dr-gary-roberts-poland/
https://youtu.be/6szA9c6HsYQ
https://sites.google.com/view/drgary-roberts-poland

Komentarai